TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

Tất cả sản phẩm chính hãng đều đáp ứng đủ 4 tiêu chí, bao gồm: tem nhãn phụ bằng tiếng Việt của nhà phân phối, tem nhãn gốc của hãng, mã GTIN, và chứng từ mua bán hàng hóa.

TIÊU CHÍ SỐ 1
Tem phụ bằng tiếng Việt

 • Hướng dẫn sử dụng
 • Thành phần công thức đầy đủ
 • Tên nước sản xuất
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
 • Định lượng thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc thể tích
 • Số lô sản xuất
 • Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ ràng
 • Lưu ý về an toàn khi sử dụng (nếu có)

THÔNG TIN TRÊN NHÃN PHỤ

Tem phụ là một loại tem nhãn được dán hay đính (treo) trên hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết về hàng hóa bằng tiếng Việt đính kèm theo nhãn nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài trước khi đưa ra bán hoặc lưu thông trên thị trường. Tem phụ có chức năng giúp cơ quan hải quan, công an và người tiêu dùng kiểm soát, phân biệt được với hàng hóa nhập lậu, hàng xách tay, hàng giả.

Cơ sở pháp lý:
1. Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
2. Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm Mã số Mã vạch

NỘI DUNG BẮT BUỘC

Trích dẫn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

"1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:
a) Tên hàng hóa;
b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;
c) Xuất xứ hàng hóa;
d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.”

QUY ĐỊNH VỀ NHÃN PHỤ

Trích dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

"4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.”

Ví dụ: tem phụ sản phẩm giày adidas

TIÊU CHÍ SỐ 2
Tem nhãn gốc trên bao bì

Điều quan trọng cần lưu ý là:
1. Thông tin mã GTIN hiển thị trên nhãn của vỏ hộp sản phẩm (nếu sản phẩm có vỏ hộp) phải trùng với thông tin trên tag giấy hay tem đính trực tiếp trên sản phẩm bên trong.
2. Mã GTIN này phải luôn đi cặp với mã style, và không đổi trong suốt vòng đời tiêu thụ của sản phẩm trên thị trường.

Ví dụ: sản phẩm Xăng Đan adidas

Mã vạch GTIN phải trùng nhau
4055013454049
Mã style phải trùng nhau
B44191

Đây là nội dung tem nhãn giấy trên vỏ hộp đựng sản phẩm.

Đây là phần tag giấy đính kèm vào sản phẩm.

TIÊU CHÍ SỐ 3
Mã vạch quốc tế GTIN bởi GS1

 • Global Trade Item Number là một định danh cho các mặt hàng thương mại, được phát triển bởi GS1. Những định danh như vậy được sử dụng để tìm kiếm thông tin sản phẩm trong một cơ sở dữ liệu mà có thể thuộc về một cửa hàng bán lẻ, nhà sản xuất, thu mua, nhà nghiên cứu, hoặc tổ chức khác.
 • GS1 là gì? Tổ chức quốc tế duy nhất được công nhận bởi tất cả quốc gia để thiết kế và quản lý hệ thống toàn cầu các tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng. Xem thêm chi tiết tại đây: http://gs1.org.vn/gs1-la-gi/

MÃ GTIN LÀ GÌ?

Ví dụ: ảnh chụp minh họa kết quả tìm kiếm mã GTIN

Lưu ý Quan trọng

 • Mã GTIN không bị trùng lặp: cụ thể, trong cùng 1 kiểu sản phẩm nếu có nhiều size, nhiều màu, thì mỗi size của mỗi màu phải có mã GTIN riêng của nó. Mã này không bị trùng lặp với bất kỳ sản phẩm nào khác trên phạm vi toàn cầu.
 • Mã GTIN không bị thay đổi: một khi mã GTIN đã được đăng ký phát hành tương ứng với 1 sản phẩm thì mã này sẽ không thay đổi, và không được sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào khác. Do vậy, Quý khách không thể tìm thấy 2 sản phẩm nào có cùng kiểu, cùng size nhưng mã GTIN lại khác nhau.
 • Tải app quét mã vạch iGEPIR để  kiểm chứng thông tin hàng hóa thông qua mạng GEPIR (Mạng lưới đăng kí toàn cầu thông tin thương mại điện tử).
 • Mở app và quét mã vạch (barcode) trên tem nhãn của sản phẩm.

TRUY VẤN MÃ GTIN

TIÊU CHÍ SỐ 4
Chứng từ mua bán hàng hóa

Hóa đơn VAT: hàng chính hãng mặc định sẽ luôn bao gồm thuế VAT trong giá bán lẻ, và được xuất hóa đơn VAT ngay tại thời điểm mua hàng đúng theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn thông tin chính thức
1. Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-nhan-hang-hoa-346310.aspx
2. Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm Mã số Mã vạch: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-119-2017-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-343705.aspx
3. Thông tư số 176/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Thong-tu-176-2016-TT-BTC-huong-dan-sua-doi-10-2014-TT-BTC-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoa-don-322048.aspx
4. Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-10-2014-tt-btc-huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoa-don-219923.aspx
5. Tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1: https://www.gs1.org/
6. Tổ chức mã số mã vạch Việt Nam: http://gs1.org.vn/
7. GS1 Việt Nam - Chống hàng giả: http://gs1.org.vn/tra-cuu-theo-ma-dia-diem-gln/chong-hang-gia/