ULTRABOOST 21

GỬI LỜI CHÀO ĐẾN NĂNG LƯỢNG HOÀN TRẢ PHI THƯỜNG.
Sự hoà hợp đỉnh cao của trọng lượng, đệm lót và độ đàn hồi.

XEM THÊM