CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐỊNH BẢO
Mã số doanh nghiệp: 0 3 1 5 5 9 3 0 1 8
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/03/2019
The Oxygen, 628C Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh